Danish Summary

Mange industrialiserede demokratier er begyndt at stramme tilgangen til udenlandske investeringer som følge af voksende social og politisk utilfredshed med globaliseringens åbne økonomier. Det har i det seneste årti ikke kun været tilfældet i USA, Canada og Australien, men også i flere europæiske lande. Der findes i disse lande både et ønske men også en frygt for udenlandske investeringer, som især Kinas voksende økonomiske magt siden slutningen af 00’erne har eksponeret.

Som noget helt nyt besluttede EU i 2019 at tackle fænomenet ved at oprette en egen screeningsmekanisme. Det skete efter mange fødselsvanskeligheder, og mekanismen repræsenterer en bemærkelsesværdig udvikling, fordi der findes en grundlæggende modvilje blandt medlemsstaterne mod at give EU indflydelse på dette område.

Dette skift rejser derfor nogle vigtige spørgsmål:

Projektet stiller skarpt på disse hidtil underbelyste spørgsmål med et stærkt internationalt og tværfagligt hold af forskere. Analysen tager udgangspunkt i de tre nøglestater, Frankrig, Italien og Tyskland, og forventes at levere afgørende indsigter i såvel nationale årsager til skiftet som EU’s meget ”bevægelige” policy-proces.